De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Europa - Vensterles groep 7/8

In deze les staat de vensterplaat over Europa centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat over de Europese Unie.

Lesopzet

Vak: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Taal

Tijdvak:  Tijd van televisie en computer (1950-2000)

Doelgroep: groep 7-8

Tijdsduur: 1 uur

Groeperingsvorm: klassikaal, individueel of tweetallen

Benodigdheden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over het ontstaan van de Europese Unie (EU), waarom er een EU is en hoe die werkt.
 • De leerlingen denken na over wat het betekent om Europeaan te zijn en burger van een EU-land.
 • De leerlingen ontdekken dat de EU op allerlei plekken in het dagelijks leven aanwezig is.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • computers of tablets
 • voor elke leerling een werkblad
 • eventueel een atlas

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Bespreek klassikaal de vensterplaat van Europa. Of vergelijk de informatie uit de aflevering van Klokhuis over Europa met de informatie die de leerlingen zelf ontdekken in de vensterplaat.

Kern

 • De leerlingen maken individueel of in groepjes de vragen en opdrachten op het werkblad. Er zijn 4 opdrachten. Om deze opdrachten te maken hebben de leerlingen internet nodig, eventueel een atlas en creativiteit om met gegeven letters een zin/ woorden te creëren.

Afsluiting

 • Bespreking van het werkblad

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

 • John Erkelens

Informatieblokjes

 • Kaart van Europa met landenvlaggen - publiek domein
 • Brandweerlieden aan het werk na de Blitz in Londen, 1941 - National Archives UK - publiek domein
 • Europese vlaggen - Counsil of Europe
 • Vergaderzaal Europees Parlement - European Parliament
 • euromunt - ontwerp: Luc Luycx 2007 - Europese Unie
 • EU-gebouw Brussel - ANP
 • Uitleg kentekenplaat - Heuts Handel bv
 • Demonstratie voor Brexit - EPA

Werkblad

 • Kaartje Europa - ImageQuiz / Your Europe Map.com
 • Euromunten - Europese Unie
 • Eurozone - Europese Unie