Canon van Nederland

Canonkalender

Vandaag in de geschiedenis: 13 Juni

13 Juni 1525: Maarten Luther treedt in Wittenberg in het huwelijk

Rond 1500 zijn veel mensen in Europa rooms-katholiek. Rooms-katholieke mensen zijn christelijk. Ze geloven in God en Jezus Christus. Aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk staat de paus van Rome. Maar er zijn ook mensen die het niet eens zijn met sommige dingen in de rooms-katholieke kerk.

Maarten Luther is een van die mensen. Hij geeft in het Duitse Wittenberg les over wat er in de Bijbel staat. Ook schrijft Maarten Luther boeken waarin staat wat hij verkeerd vindt aan de rooms-katholieke kerk. Hij wordt een van de belangrijkste kerkhervormers.

Op 13 juni 1525 trouwt Maarten Luther in Wittenberg met Katharina von Bora. Zij heeft, net als Luther, vroeger in een klooster gewoond. Samen met een paar andere nonnen is ze uit het klooster gevlucht.

In de loop der jaren zijn steeds meer mensen het niet eens met de rooms-katholieken. Ze worden protestanten genoemd. Ook in Nederland worden veel mensen protestants.

Zie ook: