Canon van Nederland

Canonkalender

Vandaag in de geschiedenis: 19 Januari

19 Januari 1961: Het buitenhuis Goudestein wordt in gebruik genomen als gemeentehuis van Maarssen

Veel rijke Amsterdamse kooplieden laten in de Gouden Eeuw een buitenhuis bouwen langs rivieren zoals de Vecht en de Amstel. Goudestein is een goed voorbeeld van zo'n buitenhuis uit die tijd.

De Amsterdamse koopman Jan Jacobszoon Huydekoper koopt in 1608 een grote boerderij in Maarssen. Zijn zoon Joan laat hier in 1628 het buitenhuis Goudestein bouwen.

In 1754 wordt dat weer afgebroken en vervangen door het paleis van nu. In de zomermaanden woont de familie liever in het buitenhuis dan in de stad. Tot in de twintigste eeuw wordt het huis door Huydekopers bewoond. In 1955 koopt de gemeente het en wordt het verbouwd tot gemeentehuis. Zes jaar later neemt de gemeente Goudestein in gebruik als gemeentehuis.

Zie ook: