De grachtengordel in aanbouw

Topstuk van het Rijksmuseum

De enorme bevolkingsgroei vereiste dat Amsterdam in de 17de eeuw moest worden uitgebreid: in fasen werd de grachtengordel aangelegd. Dit is de Herengracht in aanbouw, met sommige kavels nog onbebouwd. Vooral dit deel van de gracht werd het domein van de allerrijksten. Gerrit Berckheyde schilderde het tafereel in 1671-1672. Het schilderij hoort bij het venster de Grachtengordel.

Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht, Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1671 - 1672