Over de Canon van Leiden

Leidse Canon

Leidse geschiedenis in 35 vensters
Het initiatief voor de Leidse Canon is genomen door burgemeester Henri Lenferink. Deze formeerde een werkgroep, bestaande uit drie historici: J.C.H. Blom (em. hoogleraar Vaderlandse geschiedenis, voormalig directeur NIOD, voorzitter Historische Vereniging Oud Leiden), R.C.J. van Maanen (hoogleraar Leidse geschiedenis, voormalig adjunct archivaris) en C. Smit (stadshistoricus). De historici kozen uiteindelijk voor 35 vensters en schreven daar de teksten bij. In 2008 werd de Historische Canon van Leiden uitgegeven, een boek van 150 pagina's met de belangrijkste onderwerpen uit de Leidse geschiedenis.

Keuzes en tijdsbeeld
Een canon is het resultaat van keuzes en geen eeuwige waarheid. Deze canon is een poging om zowel beknopt als evenwichtig en representatief te zijn. Er is aandacht voor de stedelijke ontwikkeling, maar ook voor sociale, politieke en economische aspecten en voor cultuur. Kortom, alles wat een Leidenaar over zijn stad zou willen weten. Het recente verleden is terughoudend benaderd en nog levende personen zijn niet in de canon opgenomen. Wij staan nog te dicht op de recente gebeurtenissen om de historische waarde hiervan in te schatten.

Toegevoegde waarde
Anders dan in andere lokale canons zijn aan de vensters twee dingen toegevoegd. Een beknopt lopend overzicht van de Leidse geschiedenis gaat aan de vensters vooraf. Hiermee zijn de verschillende onderwerpen ook gestructureerd onder te brengen in een bepaalde tijdsperiode. Verder zijn drie lijsten toegevoegd: van belangwekkende jaartallen, van markante personen en van gezichtsbepalende gebouwen.

De website www.deleidsecanon.nl is een digitale vertaling van de publicatie Historische Canon van Leiden. Hiertoe zijn de teksten uit het boek bewerkt. Door de toevoeging van uitgebreide beschrijvingen van Leidse monumenten krijgt de bezoeker een beter beeld van het culturele erfgoed van de sleutelstad. Bovendien bieden geluidsfragmenten nog meer verhalen over de Leidse geschiedenis.