Colofon

Canon van Rijnland

De canon van Rijnland is samengesteld door het team Erfgoed van het hoogheemraadschap van Rijnland, onder redactie van Paul Schevenhoven. Het hoogheemraadschap wil met deze canon een breed publiek laten kennismaken met de eeuwenlange geschiedenis van het waterbeheer in het gebied. De afbeeldingen bij de vensters geven ook een blik in de rijkdom aan archiefmateriaal dat bewaard is gebleven. Dit archiefmateriaal wordt via verschillende kanalen in digitale vorm aangeboden. Kijkt u bijvoorbeeld eens op de website http://www.rijnland.net/rijnland_0/erfgoed_0.