Colofon

Canon van Zuid-Holland

Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland
De Canon van Zuid-Holland is samengesteld door het Provinciaal Historisch Centrum (PHC) van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het PHC wil de geschiedenis van Zuid-Holland en de daarmee verbonden erfgoedcollecties onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek brengen. Waar mogelijk werken wij samen met archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken. Meer informatie over het PHC is te vinden op de website van het Erfgoedhuis.

Nu ook in boekvorm!
Sinds juli 2011 is een uitgebreide versie van de Canon van Zuid-Holland in boekvorm te verkrijgen. De titel is 'Canon van Zuid-Holland, de geschiedenis van Zuid-Holland in 50 verhalen'. Het boek is o.a. te bestellen via de website van het Erfgoedhuis.

Meer weten over de bijzondere geschiedenis van Zuid-Holland?
Ontdek de geschiedenis van Zuid-Holland en de bijbehorende erfgoedcollecties op www.geschiedenisvanzuidholland.nl. Alles over de Romeinen, de oude Hollandse Waterlinie, landgoederen en buitenplaatsen, de Tweede Wereldoorlog én alle Zuid-Hollandse gemeenten, van Alphen aan den Rijn tot aan Zwijndrecht. De verhalen worden geïllustreerd door prachtige afbeeldingen en historische kaarten.