Colofon

Canon van Velsen

Samenstelling: Arthur de Mijttenaere
Vormgeving: HDC Media, Speciale Producties

De verhalen en foto´s uit deze uitgave zijn tot stand gekomen met de inzet van de leden van de canonwerkgroep. Onze speciale dank gaat uit naar iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. De serie 'Canon van Velsen' verscheen ook eerder in de IJmuider Courant, een uitgave van HDC Media.

Winkel van de krant / Historische Canon van Velsen Nu van € 12,95 voor € 9,95

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, HDC Media. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, kan zich alsnog tot de uitgever wenden.