Colofon

Canon van Alkmaar

De canon van Alkmaar kwam tot stand dankzij het Regionaal Archief Alkmaar, de Alkmaarsche Courant, de gemeente Alkmaar, de Historische Vereniging Alkmaar, het Stedelijk Museum Alkmaar en Bibliotheek Kennemerwaard. De canonvensters zijn gekozen door een redactiecommissie bestaande uit Marlies ten Berge, Peter Bitter, Joost Cox, Jan Drewes, Paul Post en Harry de Raad.

Bij het schrijven van de vensters is gebruik gemaakt van de in 2007 gepubliceerde Geschiedenis van Alkmaar en de in dat boek genoemde verdere literatuur. De afbeeldingen bij de vensters zijn afkomstig uit het Regionaal Archief Alkmaar, tenzij bij het bijschrift anders vermeld.

Auteurs: Gerhard Akkerman, Diederik Aten, Jan van Baar, Marlies ten Berge, Peter Bitter, Joost Cox, Jan Drewes, Peter Hoek, Christi M. Klinkert, Paul Post, Harry de Raad, Carolien Roozendaal, Leen Spaans, Gerrit Valk, Sander Wegereef.

Eindredactie: Marlies Ten Berge, Jan Drewes, Harry de Raad.

De canon van Alkmaar kan in druk besteld worden op www.boekenvandekrant.nl

Voor meer informatie over de canon kunt u mailen naar: p.vijn@archiefalkmaar.nl