Colofon van Canon van de Zaanstreek

Canon van de Zaanstreek

De Canon van de Zaanstreek is samengesteld door kenners van de regio. Zij schetsen de ontwikkeling van de streek in 27 rijk geïllustreerde vensters op de Zaanse geschiedenis. Aan de Canon van de Zaanstreek werkten mee: Diederik Aten (venster 3), Nico Aten (5), Pieter Helsloot (14 en 15), Adriaan Kardinaal (11), Ron Couwenhoven (7, 9), Jur Kingma (16, 17), Piet Kleij (1, 2, 6, 8), Hans Kuyper (7, 21, 22), Piet Oudega (26, 27), Erik Schaap (20, 23), Joost C.A. Schokkenbroek (10), Corrie van Sijl (12, 24) en Jan Pieter Woudt (4, 13, 18, 19, 25).

De Canoncommissie bestond uit: Hans Kuyper (voorzitter), Geke van de Kamp (secretaris), Ellen van Veen (tekstredactie), Jeroen Breeuwer (beeldredactie), Vibeke Roeper (eindredactie), Piet Kleij, Ron Sman en Jan Pieter Woudt.

De Regionale Canons van Noord-Holland zijn een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord-Holland en komen tot stand met medewerking van de Kring van Noord-Hollandse archivarissen en Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland en de regionale dagbladen van HDC Media ondersteunen de Regionale Canons.

De Canon van de Zaanstreek is bij uitgeverij HDC Media als boek verschenen. ISBN: 9789077842355. www.boekenvandekrant.nl.

Uw opmerkingen, aanvullingen en tips zijn welkom! Mail naar info@pleinc.nl.