Colofon

Canon van West-Friesland

De Canon van West-Friesland is samengesteld door kenners van de regio en geschreven door Jos Leenders. Hij schetst de ontwikkeling van de streek in 29 rijk geïllustreerde vensters op de Westfriese geschiedenis.

Aan de Canon van West-Friesland werkten mee: Annelies Aerts (Provinciale Atlas Noord-Holland - beeldredactie), Gerard Alders (Cultureel Erfgoed Noord-Holland), Michiel Bartels (stadsarcheoloog Hoorn), Cees Bakker (Westfries Museum), Piet Boon (historicus en archivaris), Jan de Bruin (Westfries Archief - voorzitter canoncommissie), Frans Diederik (publicist), Jos Leenders (historicus en publicist), Volkert Nobel (oud-voorzitter Westfries Genootschap), Jaap Raat (voorzitter Commissie Geschiedschrijving Westfries Genootschap), Vibeke Roeper (Cultureel Erfgoed Noord-Holland - secretaris canoncommissie), Cécile Koenjer (Westfries Museum), Maarten Timmer (landbouwdeskundige), Carla Voorendonk (Kunst en Cultuur Noord-Holland, eindredactie), Pieter-Jan de Vries (Vereniging Oud Enkhuizen), Gerard Weel (emeritus r.k. pastoor Hoorn), Ton van Weel (Vereniging Oud Hoorn)

De Regionale Canons van Noord-Holland zijn een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord-Holland en komen tot stand met medewerking van de Kring van Noord-Hollandse archivarissen en Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland en de regionale dagbladen van HDC Media ondersteunen de Regionale Canons.

De Canon van West-Friesland is bij uitgeverij HDC Media als boek verschenen. ISBN: 9789077842393. www.boekenvandekrant.nl.

Uw opmerkingen, aanvullingen en tips zijn welkom! Mail naar info@pleinc.nl.