Colofon

Canon van de Noordkop

De Canon van de Noordkop is samengesteld door kenners van de regio en geschreven door Carly Misset. Zij schetst de ontwikkeling van de streek in 29 rijk geïllustreerde vensters op de Noordkop-geschiedenis.

Aan de Canon van de Noordkop werkten mee: Harry de Raad (Regionaal Archief Alkmaar), Pier Montsma (Genootschap voor de Geschiedenis van de Wieringermeer), Ineke Vonk-Uitgeest (Historische Vereniging Texel), Maarten Roeper (Maritiem en Jutters Museum), Willem Dijkhuis, Jan T. Bremer, Frans Diederik, Maarten Noot (Historische Vereniging Den Helder), Gerard van Nes (Zijper Museum), Marijke Joustra (Regionaal Archief Alkmaar), Gerard Alders (Cultureel Erfgoed Noord-Holland), Annelies Aerts (Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland) en Vibeke Roeper (Cultureel Erfgoed Noord-Holland).

De Regionale Canons van Noord-Holland zijn een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord-Holland en komen tot stand met medewerking van de Kring van Noord-Hollandse archivarissen en Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland en de regionale dagbladen van HDC Media ondersteunen de Regionale Canons.

De Canon van de Noordkop is bij uitgeverij HDC Media als boek verschenen. ISBN: 97890778424xx. www.boekenvandekrant.nl.

Uw opmerkingen, aanvullingen en tips zijn welkom! Mail naar info@pleinc.nl.