Colofon

Canon van IJsselstein

In navolging van de Canon van Nederland, in 2006 door de commissie-Van Oostrom opgesteld, wordt getracht de geschiedenis van IJsselstein chronologisch en thematisch in vensters voor een breed publiek weer te geven, zonder de pretentie daarin volledig te zijn. Op verzoek van de Stichting Historische Kring IJsselstein (HKIJ) hebben de medewerkers Charles Burghard en Tobias van Dijk op zich genomen het geheel te coördineren. Uitgangspunt daarbij was het artikel van Tobias van Dijk 'Kleine geschiedenis van IJsselstein in jaartallen' in Bijdragen HKIJ 127 (2009). De samenstellers hebben ook andere schrijvers verzocht om één of meerdere vensters te schrijven. Bijdragen zijn geleverd door Henk van den Boomgaard, Piet Broeders, Charles Burghard, Tobias van Dijk, Hans Ellenbroek, Jacques Houben, Bart Rietveld, Rinus Verweij en Tjebbe Visser.