Colofon

Canon van Leusden

De canon van Leusden is ontwikkeld door een werkgroep van de Historische Kring Leusden. De vensters werden geschreven door Paula Bonekamp, Ger de Hart, Wout van Kooij en Ronald Polak (tevens eindredactie).Tilly du Pui verzorgde de literatuurverwijzingen bij de tips. Jan van Dijk verzorgde de afbeeldingen en films.

Rechten

Het auteursrecht op de teksten berust bij Historische Kring Leusden. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook embedding van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Historische Kring Leusden. Auteursrechten op beeldmateriaal liggen bij de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling van het beeldmateriaal. Historische Kring Leusden heeft de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal verkregen. Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft. Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling.