Colofon

Canon van Woudenberg

De canon van Woudenberg is ontwikkeld door de Stichting Oud Woudenberg.

Rechten

Het auteursrecht op de teksten berust bij de Stichting Oud Woudenberg. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook embedding van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Oud Woudenberg. Auteursrechten op beeldmateriaal liggen bij de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling van het beeldmateriaal. Stichting Oud Woudenberg heeft de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal verkregen. Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft. Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling.