Colofon

Canon van De Bilt

De canon van De Bilt is ontwikkeld door de Historische Kring D' Oude School van De Bilt. De teksten werden geschreven door Lies Haan. Het beeldmateriaal is verzameld door Frans Hoogeweg. Het produceren van de canons van De Bilt en Maartensdijk is een gezamenlijk project van de Historische Vereniging Maartensdijk en de Historische Kring D'Oude School.

Rechten

Het auteursrecht op de teksten berust bij Historische Kring D' Oude School van de Bilt. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook embedding van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Historische Kring D' Oude School. Auteursrechten op beeldmateriaal liggen bij de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling van het beeldmateriaal. Historische Kring D' Oude School heeft de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal verkregen. Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft. Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling.