Over deze Canon

Canon van Utrecht Zuidwest

Utrechtse canons

De komst van de nationale canon heeft in veel plaatsen geleid tot het samenstellen van een lokale canon, ook in de provincie Utrecht. Om ook bovenlokale verbanden te laten zien heeft Landschap Erfgoed Utrecht het initiatief genomen om in de provincie Utrecht vier regionale canons te ontwikkelen. Deze canons zijn zo veel mogelijk gekoppeld aan vensters van de nationale canon. Zo ontstaat er een drietrapsraket: nationaal - regionaal - lokaal. In plaats van een provinciale aanpak is voor een regionale insteek gekozen, omdat de provincie Utrecht een grote historische en geografische verscheidenheid kent. Ook de canon van de stad Utrecht zal een plaats krijgen op deze website.

Over deze website

De inhoud van de website Utrechtse canons is geleverd door de erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht: archiefdiensten, musea, historische verenigingen, etc. Als kenners van de regionale geschiedenis hebben zij de vensters bepaald en tekst en beeldmateriaal aangedragen. Op basis hiervan zijn de teksten voor de website geschreven. Nog niet alle erfgoedinstellingen hebben deelgenomen, waardoor sommige plaatsen in de provincie nog enigszins onderbelicht zijn. De website is dan ook bedoeld als groeimodel. Ideeën over wat men de belangrijkste zaken uit de regionale geschiedenis vindt, kunnen uiteenlopen en kunnen ook in de loop der tijd veranderen. Ook reacties van het publiek die via de website binnenkomen kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen en toevoegingen. De website is zodoende een middel om de cultuurparticipatie in de provincie Utrecht te bevorderen. Een canon is  - in tegenstelling tot wat het woord doet vermoeden - dan ook niet statisch, maar dynamisch.

Reageren op de canons

Bezoekers van de website worden uitdrukkelijk uitgenodigd om hun mening te geven over de vensters uit de regiocanons. Ze kunnen op de website een reactie invoeren, die ook voor andere websitebezoekers te zien is. Deze reacties worden bekeken en verwerkt door de redactie. Zodra een reactie is verwerkt (bijv. een literatuurtip), wordt hij verwijderd. Dat gebeurt ook met beledigende teksten. Reacties betreffende de lopende discussie blijven gehandhaafd.

Colofon

Utrechtse canons (te bereiken via www.utrechtsecanons.nl of www.regiocanons.nl/utrecht) is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht.

De teksten zijn geschreven door Fred Vogelzang.

Deze website kwam tot stand dankzij subsidie van de Provincie Utrecht.

Rechten

Het auteursrecht op de teksten berust bij Landschap Erfgoed Utrecht. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook embedding van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Landschap Erfgoed Utrecht. Auteursrechten op beeldmateriaal liggen bij de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling van het beeldmateriaal. Landschap Erfgoed Utrecht heeft de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal verkregen. Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft. Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling.