Over de Canon van Flevoland

Canon van Flevoland

De Canon van Flevoland in 16 vensters
Flevoland mag dan de jongste provincie van Nederland zijn, haar geschiedenis gaat veel verder terug dan het verhaal van de droogmaking van de IJsselmeerpolders in de twintigste eeuw. Eind 2008 stelde Nieuw Land 16 vensters samen die een doorkijk geven naar de Flevolandse geschiedenis: de Canon van Flevoland. Met dit instrument wil Nieuw Land, vaak in samenwerking met andere instellingen, iedereen laten kennismaken met het rijke regionaal historisch erfgoed.

Hoe is de Canon van Flevoland tot stand gekomen?
De landelijke Canon van Nederland, met de 50 vensters op de vaderlandse geschiedenis, is een instrument bedoeld om samenhang te brengen in de geschiedenis. De vraag was of de vensters uit de Canon van Nederland vertaald konden worden naar een Flevolandse omgeving. Als we alle 50 vensters uit de Canon van Nederland zouden hebben vertaald naar een regionale versie, dan zou die canon niet echt boeiend zijn. Daarom heeft de Canon van Flevoland 16 nieuwe vensters. Zo zijn de Hunebedden vervangen door onze 'eigen' Swifterbantcultuur en de Eerste Wereldoorlog door het plan van Cornelis Lely en de Zuiderzeevisserij. Op deze manier kijken we door zestien vensters naar de indrukwekkende Flevolandse geschiedenis.

Presentatie en uitwerking educatief materiaal
De Canon van Flevoland is ontwikkeld voor een brede doelgroep. Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs krijgen er vanaf 2009 al mee te maken. De 16 vensters op deze website geven de basisinformatie over de geschiedenis van Flevoland. In de tekst linken een aantal woorden door naar www.wikikids.nl, het jongere broertje van wikipedia. Op die site worden die begrippen op voor leerlingen begrijpelijke wijze uitgelegd.

In samenwerking met enkele Flevolandse docenten heeft Nieuw Land begin 2009 een educatieve slag gemaakt om zo de Canon van Flevoland op een aantrekkelijke en doeltreffende manier te kunnen aanbieden aan het onderwijs en de leerlingen. Daaruit zijn voorlopig twee museumlessen voortgekomen.

  • Maak je eigen 'Canon van Flevoland' kwartetspel!
    Welke klas maakt het mooiste 'Canon van Flevoland' kwartetspel? Verzamel foto's voor alle periodes van de Canon. Maak samen met je klasgenoten online het allermooiste kwartetspel. Kwartet samen met je klas!
  • Nieuw Land zet vensters open
    Met een spelgerichte kijktocht wandelen leerlingen door de geschiedenis van Flevoland. Geïntegreerd in de vaste presentatie in Nieuw Land zijn levensgrote kwartetkaarten opgehangen. Aan de hand van vragen verzamelen leerlingen kwartetkaarten. Tenslotte spelen zij het kwartetspel tegen elkaar in een speciaal ingerichte omgeving in de tentoonstellingsruimte.

Colofon:
Samenstelling Canon van Flevoland:
Nieuw Land, afdeling Onderzoek & Collectie, dr. H. Pruntel (wetenschappelijk onderzoeker).

Educatieve toepassing Canon van Flevoland:
Nieuw Land, afdeling Publiek & Presentaties, Erik Luik (educatief medewerker).

Webmaster Regiocanons:
Nieuw Land, afdeling Publiek & Presentaties, Marjolijn Bechthold (redactioneel medewerker).

Nieuw Land
Museum+Archief+Studiecentrum
Oostvaardersdijk 01-13
Postbus 73
8200 AB Lelystad
T (0320) 26 07 99
F (0320) 26 04 36
E info@nieuwlanderfgoed.nl
I www.nieuwlanderfgoed.nl