Colofon

Canon van Weerselo

In januari 2010 heeft de Vereniging Heemkunde oalde Gemeente Weerselo besloten deel te nemen aan het initiatief van de Stichting IJsselacademie om een canon van Overijssel te realiseren. De Stichting IJsselacademie wil daarbij uitgaan van de lokale canons. Daartoe heeft zij de lokale historische en heemkundeverenigingen gevraagd voor hun eigen gemeenten een canon op te stellen.

Door de Vereniging Heemkunde oalde Gemeente Weerselo is daarvoor een canonredactiecommissie gevormd bestaande uit de leden Maria Hoogendijk, Bert Wolbert, Gerard Nijhuis en Gerrit Welberg. Het doel was een canon samen te stellen van de Gemeente Weerselo, betrekking hebbend op Het Stift en de kerkdorpen Weerselo, Rossum, Deurningen en Saasveld. Deze Gemeente Weerselo is in 2000 een onderdeel geworden van de nieuwe gemeente Dinkelland.

De Vereniging Heemkunde oalde Gemeente Weerselo bestaat sinds 1982. Elke derde maandag van de maand is er een bijeenkomst in 't Hoikinck' Bisschopstraat 12 in Weerselo. De driemaandelijkse periodieken Oet de Boerschopn zijn in te zien via de site www.mijnstadmijndorp.nl

Verantwoording van de vensters

Bert Wolbert schreef de vensters: Vuurstenen voorwerpen, Onder de kromstaf, Verlaten boerderijen, Huys Saesveld, Toneel van een adellijk drama, Ontstaan van de gemeente, De putschat van Dulder,  Soaseler möl, Fosforiet, Rüpelklei, aardgas en zout, Kattenjans, "Dit mot wie nich wier hebben", "Doe of ie", Olympisch goud voor Jos Lansink, Cultuur en Kulturhoes en "Moest dat nou?".

Gerard Nijhuis schreef de vensters: Het klooster te "Werslo", Stift Weerselo, Het Stift in protestantse handen, Missiegebied, Verbinding met de wijde wereld, De koning beslist en Monumentenstatus voor het Stift.

Gerrit Welberg schreef de vensters: Dorp en gemeente Weerselo, Van jager tot akkerbouwer, "Hulere", Hasselo tot en met Lemselo, De Hunenborg, "Arme verdorvene", "Rood steenke", Meester Valckenaar, Veel ruimte en toch geen huis, Hongersnood, Gammelke verdeeld, Van melk tot boter en kaas, ABTB-Weerselo, "Onze Jantjes in de Oost" en Landinrichting Saasveld-Gammelke.

De vensters Van melkkruk naar melkrobot, Bloemrijke Lemselermaten en Een jaar lang feest zijn geschreven door respectievelijk Henk Nijland-Severt, Jan Nijmeijer en Hennie Engelbertink.

De vensters Vuurstenen voorwerpen, Van jager tot akkerbouwer, Hulere en Hasselo tot en met Lemselo zijn gecorrigeerd door Hans Oude Rengerink, adviseur ruimtelijke kwaliteit archeologie (Regio Archeoloog Twente).

Alle vensters zijn door oud-journalist Gerard Vaanholt, historicus Ewout van der Horst en bureauredacteur Jeroen Kummer van de IJsselacademie geredigeerd.