Stichting De Hofmarken

Canon Hof van Twente

De canon van Hof van Twente is samengesteld door de gezamenlijke historische verenigingen binnen deze gemeente, verenigd in Stichting De Hofmarken. De verantwoordelijke canoncommissie bestond uit Jan Stoelhorst, Stef Siebelink, Henk Huiting, Eugenie van Heiningen, Jan Bolink, Jan Hakstegen, Bas Boer, Johan Sander, Henk Hilferink en Herman Haan. Stichting De Hofmarken bestaat sinds 2006. Voor meer informatie zie: www.dehofmarken.nl