Oudheidkamer Enter

Canon van Enter

Namens de Oudheidkamer Enter stelden Marinus Jansen en Johan Altena de canon van Enter samen. Deze canon geeft in 25 verhalen een beeld van de historie van dit dorp van landbouwers en schippers aan de hand van prehistorische vondsten, oude documenten, foto's en dorpsverhalen. De presentatie ervan vond plaats op 28 juni 2011.