Colofon

Canon van Denekamp

Als beginpunt van de Canon van Denekamp zou je de presentatie van het project canonvanoverijssel.nl door Stichting IJsselacademie in november 2009 in Hengelo kunnen noemen. Als doelstelling van dit canonproject noemde initiatiefnemer IJsselacademie "de creatie van een breed gedragen Canon van Overijssel gebouwd op lokale en regionale canons". Het bestuur van Heemkunde Denekamp sprak de doelstelling aan. Er volgden begin van 2010 besprekingen hierover met de werkgroep Geschiedenis & Genealogie. Van daaruit werd de werkgroep Canon van Denekamp geformeerd, die de oprichtingsvergadering hield op 19 mei 2010. De werkgroep bestaat uit Willy Beld, Jos Knippers, Gerard Lutters, Tim Ribberink, Gerrit Tijscholte,  Willy Wolkotte en corresponderend lid Sjoerd Horst. De Canon is tot stand gekomen onder begeleiding van IJsselacademie Kampen.

Veertig vensters

De Canon van Denekamp bestaat uit 40 vensters, die een doorkijkje geven naar een aantal thema's uit de sociale, culturele en geestelijke geschiedenis. Na het eerste venster, dat de ontstaansgeschiedenis van het Twentse landschap verhaalt, beschrijven de overige vensters een periode van 200 n. Chr. tot 2012. De Canon bestrijkt het gebied van het dorp Denekamp met de kerkdorpen Tilligte, Noord Deurningen, Lattrop en de buurtschap Breklenkamp, die ten tijde van de gemeente Denekamp (1818-2000) daar ook deel van uit maakten. Vanwege de vroegere kerkelijke relatie met Beuningen is dit kerkdorp in een aantal vensters meegenomen. De diverse beschrijvingen sluiten aan op het vak geschiedenis in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en zijn getoetst op leesbaarheid. Naast de digitale versie op Internet wordt de Canon van Denekamp ook in boekvorm uitgegeven.

Verdeling van taken

Om de taken zo goed mogelijk te verdelen en een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, zijn de verschillende vensters tot stand gekomen door negentien schrijvers, te weten: Zr. Aquino, Willy Beld, Sascha Benerink, Willy Brandsma, Gerard Broekhuis, Willem Groothuis, Wim Heuvels, Rob Huitema, Hans van Huizen, Jos Knippers, Gerard Lutters, Jan Rerink, Tim Ribberink, Antonette Salemink, Arnold Tukkers, Gerrit Tijscholte, Peter Wester, Ben Wierema en Sjouke Wynia. Daarnaast hebben diverse personen en instellingen belangrijke ondersteuning verleend op het gebied van informatieverstrekking.
Voor het beschikbaar stellen en realiseren van illustraties en foto's kon een beroep worden gedaan op BrooksMedia Fotografie, Cosmos Sterrenwacht, ESA/AOES Medialab Noordwijk, Gemeente Dinkelland, Heemkunde Denekamp, Historisch Centrum Overijssel Zwolle, Museum voor Communicatie Den Haag, Wim Journée Marketing Services, Sint Nicolaasstichting Noord Deurningen, Kamphuis-Morsink Fotografie, Fred Klijndijk (fotobewerking), Jos Knippers, Joost Mol, Laurens Olde Dubbelink, Willy Wolkotte (foto's en fotoredactie) en meerdere personen.

Sponsoring

Heemkunde Denekamp dankt hierbij de sponsoren van dit project te weten COGAS Cultuurfonds, Gemeente Dinkelland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank, Stichting H.J.A. Bekhuis en Stichting O.C.D.