Colofon

Canon van Zwolle in de klas

De educatieve bewerking van de canon van Zwolle is gemaakt door Kirsten Bos in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel, onder leiding van de IJsselacademie. De teksten zijn geschikt voor leerlingen in de groepen 5-8 van het primair onderwijs.