Colofon

Canon van Overijssel in de klas

Het project Canon in de klas, onderdeel van canonvanoverijssel.nl, heeft tot doel het geschiedenis dichterbij de belevingswereld van kinderen uit de hoogste klassen van het primair onderwijs in Overijssel te brengen. Zowel de provinciale als de lokale canons zijn van toegankelijke teksten en praktische tips voorzien. De canon van Overijssel is bovendien voorzien van les- en werkbladen, vensterplaten en canonclips.

De projectleiding lag in handen van de IJsselacademie. Marlies Mencke en Kirsten Bos verzorgden namens het Historisch Centrum Overijssel de lesmethode. Ivan en Ilia Frins van ivan & ilia illustraties tekenden de vensterplaten. Björn Zillen en Ria Kroon van filmbureau Xapp maakten de canonclips. Het eindresultaat is tijdens de canonconferentie op 27 februari 2013 gepresenteerd.