Stichting Kamper Canon

Canon van Kampen

De Stichting Kamper Canon heeft als doel het historisch besef binnen de gemeente Kampen te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door op of rond een deel van de waterkering langs de IJssel de geschiedenis van Kampen en omgeving te verbeelden. Als basis hiervoor heeft de stichting deze canon van Kampen ontwikkeld. De stichting wordt financieel ondersteund door de Gemeente Kampen, het Waterschap Groot Salland en het Nationaal landschap IJsseldelta.