Colofon van Canon van Nijmegen

Canon van Nijmegen

De canon van Nijmegen biedt in 50 vensters een wandeling door de Nijmeegse geschiedenis.

Deze wandeling begint bij de vorming van het landschap - in een tijd dat er van bewoning nog lang geen sprake was - en eindigt bij de meeste recente uitbreiding van Nijmegen, de Waalsprong. Het is het verhaal van hoe de stad ontstond en bijna weer verdween, stadsrechten kreeg en zich ontwikkelde tot de meest prominente plaats van Gelderland. Beklemd raakte tussen haar muren en na de afbraak daarvan een ongekende groei beleefde.

U maakt kennis met Romeinen en Bataven, met keizers, hertogen en kunstenaars, gildemeesters en fabrikanten, hoogleraren en kloosterlingen.