Colofon van de Canon van Waalre

Canon van Waalre

De Canon van Waalre is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de cultuur en geschiedenis van deze gemeente, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in het basisonderwijs. Het is een initiatief van Waalres Erfgoed, een stichting die al sinds haar oprichting in 1986 documenten en foto’s van de gemeente Waalre verzamelt, bestudeert en beschrijft.

Deze canon is samengesteld door Alice Vonk en Frank Toolenaar, twee vrijwilligers van Waalres Erfgoed. Zij hebben zich hiervoor gebaseerd op het jubileumboek Aalst en Waalre 100 jaar één gemeente en daarnaast op de vele boeken en foto’s van Waalres Erfgoed.

De teksten zijn kort en eenvoudig geschreven. De canon sluit aan bij het kerndoel primair onderwijs voor het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

De canon is niet alleen interessant voor kinderen, maar ook voor volwassenen die meer willen weten over de geschiedenis van Waalre.

We hopen dat veel scholen en inwoners gebruik zullen maken van deze canon en zo meer waardering krijgen voor het erfgoed van Waalre.

Wij hebben ons ingespannen om de inhoud zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven. Niettemin kunnen wij geen garantie geven voor juistheid of volledigheid. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar Info@waalreserfgoed.nl