Colofon van Canon van Leidsche Rijn

Canon van Leidsche Rijn

De canon in 50 vensters

Sinds augustus 2021 vult de canon van Leidsche Rijn (inclusief Vleuten, De Meern en Haarzuilens) de canon van Nederland aan. Een canon vertelt in een overzicht van chronologisch geplaatste vensters het verhaal van de cultuur en geschiedenis dat wij willen doorgeven aan volgende generaties.

Met een geschiedenis die meer dan 10.000 jaar teruggaat, is er veel keuze voor de vensters van deze. Af en toe is aansluiting gezocht bij vensters van landelijke, regionale of plaatselijke canons in de omgeving. Maar vaker is gekozen voor vensters die vertellen over gebeurtenissen die specifiek zijn voor de eigen omgeving. Bij de keuze van de onderwerpen is rekening gehouden met alle delen die tegenwoordig deel uitmaken van Leidsche Rijn, zodat elke lezer gebeurtenissen en plaatsen uit zijn eigen buurt kan terugvinden.

Lokale historische personen zijn bewust buiten deze canon gehouden.

Het doel van de canon is om de lezer nieuwsgierig te maken, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn. Aan de vensters zijn vaak extra afbeeldingen en filmpjes toegevoegd, die uitnodigen om zelf op onderzoek uit te gaan en meer te leren.

Kroon op het jubileum van de Historische Vereniging
De canon van Leidsche Rijn is een initiatief van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. In 2021 bestaat deze vereniging 40 jaar en deze canon is de kroon op dit jubileum. De canon draagt bij aan de bewustwording van de geschiedenis en behoud van historisch erfgoed binnen het grondgebied van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. De rijke historie van dit gebied brengt mensen bij elkaar brengen en verbindt hen.

We hopen dat oude en nieuwe bewoners van alle leeftijden plezier beleven aan deze canon en ergens iets nieuws leren. Ook op school kan er in de klas gebruik van worden gemaakt. Hoe ging het hier vroeger? En waarom staan bepaalde gebouwen waar ze staan? Als je de historische verhalen van jouw buurt en wijk kent, dan gaat deze ook meer voor je leven. Locaties, gebouwen, wegen, kanalen, straatnamen krijgen betekenis. Daar wil deze canon aan bijdragen.

Woord van dank
Een jaar lang is er gewerkt aan dit project dat iedereen op een laagdrempelige manier een kijkje geeft op de rijke en soms verrassende historie. Daarbij is natuurlijk van vele kanten hulp geboden, waarvoor hartelijke dank.

Speciale dank gaat uit naar Janjaap Luijt, die de teksten, beeldcoördinatie en eindredactie voor zijn rekening nam en naar Evalien van 't Veen, die het project coördineerde en de beelden bewerkte voordat zij ze invoerde.

Bijdragen van het Initiatievenfonds gemeente Utrecht, Kern met Pit en AM Haarzicht hebben de Canon van Leidsche Rijn financieel mogelijk gemaakt.

Nieuwsgierig geworden?
Deze canon vertelt slechts kort over de rijke lokale historie en wat er nu nog van te zien en te beleven is. Wil je meer weten, dan kun je natuurlijk lid worden van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. Lees op de website www.histvervdmh.nl meer over de contributie, activiteiten, lezingen en het kwartaaltijdschrift.

Of kom eens kijken in het gratis museum en kenniscentrum van de vereniging in de Broederschapshuisjes in Vleuten. Openingstijden en adres op openingstijden broederschapshuisjes

Daarnaast verzorgt de Historische Vereniging activiteiten op maat voor scholen, (zorg)instellingen, bedrijven en groepen. Voor meer informatie schrijft u naar info@histvervdmh.nl

De vereniging is ook te volgen via een nieuwsbrief, facebook, twitter en youtube kanaal.

Ten slotte raden we je aan in ieder geval het uitgebreide boek van Vicus tot Vinex te lezen. Het boek is onder ander te koop bij de historische vereniging via de webwinkel op de website en in het kenniscentrum van de vereniging.

Onderdeel van de canon van Nederland
Binnen de canon van Nederland zijn in de loop der jaren vele andere canons opgenomen, zowel op provincie, regio en stadsniveau. Zo is deze canon van stadsdeel Leidsche Rijn onderdeel van de stad en provincie Utrecht.
Erfgoed Utrecht heeft jaren geleden het initiatief genomen om voor 4 regio’s van de provincie Utrecht eigen regiocanons te maken (Noordwest, Eemland, Zuidoost, Zuidwest). Ook is er een canon voor de stad Utrecht. Binnen de regio’s en stad Utrecht kun je door klikken naar kleinere gebieden. De Canon van Leidsche Rijn is opgenomen binnen de stad Utrecht.
Zo kan je vinden wat iedereen zou moeten weten over de geschiedenis en het erfgoed in zijn buurt.

Tot slot
De Canon van Leidsche Rijn ging online op 29 augustus 2021. Gelijktijdig ontvingen alle basis- en middelbare scholen in het gebied ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum een aantal posters van de Canon van Leidsche Rijn. Wil jij ook zo’n poster? Dan kun je die via de website bestellen bij de Historische Vereniging.

Mocht je ergens opmerkingen of aanvullingen over hebben, laat het ons weten. Ben je enthousiast en vind je het een mooie leerzame canon, vertel het dan vooral verder.

Niets mag zonder overleg en schriftelijk toestemming overgenomen worden uit deze canon. Reproductie van teksten voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan.
Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden of embedding van delen in andere websites is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn

Beeldenmateriaal is afkomstig uit het archief van de historische vereniging, Het Utrechts Archief, Toptijdreis.nl en uit de privéverzamelingen van Evalien van ’t Veen en Janjaap Luijt. De samenstellers hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot de vereniging. Waar nodig zal dan de juiste bronvermelding worden opgenomen of de informatie en het beeldmateriaal worden verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.