Nieuw-Amsterdam

VOC en WIC

De ontdekkinsreiziger Henry Hudson is in opdracht van de VOC op zoek naar een andere route naar het oosten. In 1609 ontdekt hij de oostkust van de huidige Verenigde Staten en sticht hier de kolonie Nieuw-Nederland. In 1624 wordt hier de nederzetting Nieuw-Amsterdam gesticht in het huidige Manhattan, New York. 

Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667) veroveren de Engelsen de kolonie en noemen haar New York, maar tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog (1672-1674) wordt Nieuw-Amsterdam herovert. Met het Verdrag van Westminster, dat de Derde Engels-Nederlandse Oorlog beëindigd, geeft Nederland te kolonie definitief op. In ruil daarvoor geeft Engeland Suriname op dat in 1666 door de Nederlanders is veroverd.

In het huidige New York kom je nog verschillende verwijzingen naar de voormalige Nederlandse kolonie tegen. Zo heet een middelbare school de 'Stuyvesant High School', genoemd naar de laatste Nederlandse directeur-generaal van Nieuw-Nederland Peter Stuyvesant. Hij bestuurde de kolonie van 1645 tot 1664.