Colofon van Canon van Arnhem

Canon van Arnhem

In 2008 verscheen 'De canon van Arnhem' in boekvorm en op deze website arnheym.nl. Dit verhaal over het verleden van Arnhem was gebaseerd op de canon van Nederland van de commissie-Van Oostrom (2006). In 2020 publiceerde de commisie-Kennedy een aangepaste versie van de 50 vensters van de eerste canon.

In deze ‘nieuwe geschiedenis van Arnhem’ worden beide versies samengebracht. Bestaande geschiedenisvensters op het verleden van de stad werden, soms licht – soms sterk, herschreven en nieuwe vensters werden toegevoegd.

Dit alles onder de gedachte: “het verleden is voorbij, maar de geschiedenis verandert voortdurend” / “iedere generatie schrijft haar eigen geschiedenis”.

De Canon van Arnhem is geschreven door Jan de Vries en Bob Roelofs (2008). In 2021/2022 heeft Jan de Vries die versie herzien.