Jeroen Bosch - Vensterles

60 minuten Jeroen Bosch Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wie Jeroen Bosch was.
 • Aan het einde van de les hebben de leerlingen geleerd over het middeleeuwse beroep schilder.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen meer over het leven in de middeleeuwse stad.
 • Aan het einde van de les hebben de leerlingen nagedacht over de betekenis van de schilderijen van Jeroen Bosch.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken

Illustratieverantwoording

Vensterplaat: Kok Korpershoek

Werkblad: Angélique Boter