Anton de Kom - Vensterles

60 minuten Anton de Kom Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wie Anton de Kom was.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen waarom Anton de Kom zijn boek ‘Wij slaven van Suriname’ schreef.
 • Aan het einde van de weten de leerlingen wat racisme is en waarom Anton de Kom daartegen was.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen wat de betekenis is van een monument.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • (Kleur)potloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken

Illustratieverantwoording

Vensterplaat: Kok Korpershoek

Werkblad: Angélique Boter