Het Huis van Waalre

In 2012 haalt Waalre alle kranten en het Journaal. In de nacht van 17 op 18 juli wordt een aanslag gepleegd op het gemeentehuis. Criminelen rijden twee personenauto’s het gemeentehuis in. Ze steken deze auto’s in brand. Daardoor breekt er brand uit. Als de zon opkomt, is het gebouw totaal verwoest. Alleen een paar muren staan nog overeind.
Voor een nieuw gemeentehuis wordt gedacht aan een paar andere plekken. Uiteindelijk kiest men voor herbouw op de oude plek. En voor een nieuwe naam: Het Huis van Waalre.

Wie is de baas in de gemeente?

 1. Het Gemeentebestuur

De burgemeester en wethouders besturen de gemeente. De burgemeester kan je vergelijken met de minister-president. Wethouders hebben allemaal eigen onderwerpen. Zij zijn te vergelijken met ministers.

In onze gemeente zijn de drie wethouders verantwoordelijk voor:

 • wonen en vergunningen: waar worden nieuwe woningen gebouwd, hoe komt het centrum er uit te zien? …
 • duurzaamheid en financiën: milieu, wegen, riolering, straatverlichting, ophalen van afval, ….
 • sport en cultuur: sportvelden, onderwijs, bibliotheek, armoedebeleid, inburgering, ….

     2. De Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners. De gemeenteraad controleert wat de gemeente doet. Net zoals de Tweede Kamer de regering controleert. De gemeenteraad is ‘de baas’, niet de burgemeester. Die leidt de vergaderingen, maar mag niet meestemmen.

De leden van de gemeenteraad worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van 18 jaar of ouder. Een gemeenteraadslid moet minstens 18 jaar oud zijn en wonen in de gemeente.

Gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. Na de verkiezingen vormen partijen een ‘coalitie’, die een meerderheid in de gemeenteraad heeft. Zij maken afspraken over plannen en stellen wethouders voor.

 

Waar krijgt de gemeente geld vandaan?

Gemeenten krijgen geld van de overheid. Ook heffen zij zelf belastingen aan de inwoners, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en afvalstoffen- en rioolheffing. De OZB is een bedrag dat je moet betalen als je een huis hebt.

De gemeenteraad beslist waar de gemeente geld aan uitgeeft ­ of dat de belasting verhoogd of verlaagd moet worden.

 

Wat doet een gemeente?

 • Bijhouden wie er woont
 • Paspoorten en rijbewijzen afgeven
 • Straten, wegen, voet- en fietspaden aanleggen en onderhouden
 • Straatverlichting en riolering aanleggen en onderhouden
 • Vuilnis ophalen
 • Scholen bouwen en onderhouden
 • Bestemmingsplannen maken
  (waar komen huizen, bedrijven, wegen, natuur, …)
 • Algemene voorzieningen
  (bibliotheek, theater, gemeenschapshuizen, sportvelden en sporthallen, …)
 • Taken die het Rijk oplegt
  (uitkeringen, opvang asielzoekers, …)
 • En nog veel meer ….

Gemeente-ambtenaren

Zij zorgen voor de uitvoering van de taken van de gemeente. De meeste werken in Het Huis van Waalre.

 

Eropuit:

 • In Het Huis van Waalre
  • Waar zie je de tekst: “Er is altijd een nieuw begin”. Waar slaat de tekst op?
 • Voor Het Huis van Waalre
  • Zie je het beeld van Willibrordus? Kijkt Willibrordus naar Waalre of naar Aalst?
  • De zonnewijzer. Het oudste voorwerp waarmee mensen konden zien hoe laat het was. Hij heeft een pijl die een schaduw maakt. De schaduw verschuift langzaam mee als de zon schijnt.
 • Loop om Het Huis van Waalre heen
  • Zie je het kunstwerk: De Wende? Het is gemaakt van de balken die tussen het puin zijn teruggevonden.

 

Meer lezen?

Het Huis van Waalre, Sjef van Dijk (Waalres Erfgoed)