Colofon

Canon van de Noord-Hollandse archeologie

De Canon van de Noord-Hollandse archeologie is samengesteld door Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum voor leerkrachten en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De canon biedt online informatie over archeologie en geschiedenis in de provincie Noord-Holland. Over ieder geschiedenistijdvak is een Noord-Hollands verhaal te vinden, gebaseerd op archeologische vondsten en reconstructies van mensfiguren in archeologiemuseum Huis van Hilde.

In de Canon van de Noord-Hollandse archeologie lees je meer over:

  • De ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap van de Prehistorie tot de Nieuwe tijd;
  • De bewoners van Noord-Holland: Hoe leefden de bewoners en waar lagen hun nederzettingen;
  • De archeologische topvondsten en de mensfiguren in Archeologiemuseum Huis van Hilde.

De Canon van de Noord-Hollandse archeologie is ook te bekijken via de website van Huis van Hilde.

Over Huis van Hilde

Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum is een plek waar je de Noord-Hollandse archeologie en geschiedenis kunt beleven. Met tentoonstellingen, rondleidingen en lespakketten kunnen schoolklassen vanaf groep 3 terecht voor een leerzaam programma. Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum is eigendom van de provincie Noord-Holland en herbergt ook het archeologisch depot van de provincie.

Voor vragen en opmerkingen, Mail naar info@huisvanhilde.nl.