Colofon

Canon van de Oude Hollandse Waterlinie (Zuid-Holland)

De Canon van de Oude Hollandse Waterlinie (Zuid-Holland) is gemaakt door Stichting Oude Hollandse Waterlinie. De stichting zet zich samen met provincies, gemeenten en waterschappen in voor het behoud van het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie.

Tijdens het jubileumjaar 1672-2022 zijn veel verhalen over de Oude Hollandse Waterlinie verzameld. Deze canon bevat een selectie daarvan.

Meer informatie over de Oude Hollandse Waterlinie staat op de website www.oudehollandsewaterlinie.nl.