Colofon van Canon van Leeuwarden

Canon van Leeuwarden

De Canon van Leeuwarden: een helder overzicht van de belangrijkste historische momenten uit de geschiedenis van Leeuwarden.

De Canon van Leeuwarden biedt een overzicht van enkele bijzondere gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen uit de geschiedenis van Leeuwarden. Het is een plaatselijke variant op de landelijke Canon van Nederland.

Het overzicht is onvolledig en niet uitputtend: het is een selectie op basis van relevantie, aanwezig (beeld)materiaal en aansluiting bij de tijdvakken die in het geschiedenisonderwijs worden gehanteerd.

De Canon van Leeuwarden is geschreven voor het onderwijs (specifiek voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs).

De Canon van Leeuwarden is een initiatief van het Historisch Centrum Leeuwarden, met medewerking van Tresoar, het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum

Suggesties of vragen? Mail naar menno.woudt@leeuwarden.nl

Laatste update: 2023