De Grondwet - LessonUp

60 minuten De Grondwet VO Onderbouw

Van grondwet naar democratie
Vakken: Mens en maatschappij, Kunst en cultuur, Nederlands
Groeperingsvorm: klassikaal, individueel en in groepjes

Benodigdheden

Lesdoelen

  • De leerlingen leren over de geschiedenis en betekenis van de grondwet en het ontstaan van onze democratische samenleving.
  • De leerlingen worden zich bewust van de manier waarop Nederland wordt bestuurd.
  • De leerlingen leren over enkele grondrechten van Nederlandse burgers.

Benodigde voorkennis

  • Geen

Beoordeling

  • Bespreken werkblad