De Grondwet - LessonUp

60 minuten De Grondwet Groep 7 en 8

De grondwet van Nederland
Vakken: Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands
Groeperingsvorm: klassikaal, individueel en in groepjes

Benodigdheden

Lesdoelen

  • De leerlingen leren over de geschiedenis en betekenis van de grondwet en het ontstaan van onze democratische samenleving.
  • De leerlingen worden zich bewust van de manier waarop Nederland wordt bestuurd. 
  • De leerlingen leren over enkele grondrechten van Nederlandse burgers.

Benodigde voorkennis 

  • Geen

Beoordeling

  • Bespreken werkblad