Knooppunt van verbindingen

Nederland als handelsland in de wereld

Nederland was een drassig land vol rivieren. Landbouw was niet zo goed mogelijk. Handel drijven en steden bouwen wel! Daardoor werd Nederland vanaf de Middeleeuwen steeds meer een handelsland.

Nederland speelde over de hele wereld een grote rol. Het gebruikte daarbij gerust geweld en nam het niet zo nauw met de rechten van andere mensen. Toch kwamen er ook vaak mensen vanuit het buitenland naar Nederland. Zij hielpen de economie draaiend te houden.

Al eeuwenlang is Nederland een rijk land, maar de rijkdom is niet erg eerlijk verdeeld. En als handelsland is Nederland kwetsbaar voor wat er op andere plekken in de wereld gebeurt.