Colofon van Canon van Diepenveen

Canon van Diepenveen

De ‘canon van Diepenveen’ is tot stand gekomen onder auspiciën van het bestuur van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving. Met ‘Dorp Diepenveen en Omgeving’ is het grondgebied van de voormalige marken Rande, Tjoene en Borgele bedoeld tot aan de Raalterweg, uitgaande van de gemeentegrens tussen de voormalige gemeenten Diepenveen en Deventer in 1811. Op 1 januari 1999 vond in het kader van de herindeling de samenvoeging van deze twee gemeenten plaats.

De vereniging werd opgericht in november 1998 en heeft als doelstellingen:

 • De geschiedenis van bovenbeschreven gebied te onderzoeken;
 • Materiaal dat betrekking heeft op die geschiedenis verzamelen, ordenen en toegankelijk maken;
 • Zaken met cultuurhistorische waarde helpen in stand houden.

Het onderzoeken van de lokale geschiedenis heeft sinds 2000 geleid tot de uitgave van meerdere boeken. Een lijst hiervan is te vinden op de website www.historischeverenigingdiepenveen.nl. Door deze publicaties kan een groter publiek met onze geschiedenis in aanraking laten komen. Ook ons verenigingsperiodiek ‘DiepenvEens’ draagt daaraan bij evenals deze canon.

De PR groep, één van de werkgroepen van de vereniging, zorgt voor het laten verschijnen van het periodiek ‘Diepenveens’ en van de publicaties in de Historische Reeks Diepenveen, en tevens voor alle externe communicatie. De ‘canon van Diepenveen’ valt derhalve onder deze groep van vrijwilligers.

Aan de totstandkoming van de canon is meegewerkt door:

 • Jan Helderman
 • Lamberthe de Jong
 • Arie Koldeweij
 • Ineke Schroer
 • Wim de Weerd
 • Inke Mensink
 • Willem Janssen
 • Henk Grooters

Onder de knop ‘Bronnen’ staat de verantwoording voor de teksten vermeld. Wanneer wordt gerefereerd naar ‘Nieuwsbrief’ of ‘DiepenvEens’, dan is het mogelijk om het betreffende artikel on-line te lezen. Via www.historischeverenigingdiepenveen.nl en de knop ‘Nieuwsbrief’ kunt u de gewenste uitgave vinden.

De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig uit het fotoarchief van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving, tenzij anders vermeld.

Uiteraard hebben we er alles aan gedaan om te zorgen dat wat in deze canon staat vermeld juist is. Mocht u desondanks vragen of opmerkingen over deze canon hebben, dan kunt u dat laten weten door te mailen naar info@historischeverenigingdiepenveen.nl