Belasting & Douane Museum sluit aan bij het netwerk van de Canon van Nederland

Actueel

Het Belasting & Douane Museum treedt op 20 september toe tot het netwerk van de Canon van Nederland. In dit netwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Drie stukken uit de collectie zijn opgenomen als sleutelstuk en vertellen een verhaal bij de vensters De Grondwet, Max Havelaar en Europa.   

Geselecteerde sleutelstukken 
Het eerste sleutelstuk is het koffertje van Lieftinck. Elke jaar op Prinsjesdag, zo ook vandaag, gaat de minister van Financiën met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer om de rijksbegroting aan te bieden. Deze traditie begint op Prinsjesdag in 1946 als minister Lieftinck de eerste naoorlogse begroting presenteert in dit koffertje. 

Het beeld van de Indonesische belastingambtenaar is het tweede sleutelstuk. Voor de uitvoering van het cultuurstelsel in Nederlands-Indië maakt de Nederlandse kolonisator voor de uitvoering van het beleid gebruik van lokale ambtenaren. De kleding van de afgebeelde Indische ambtenaar toont zijn tussenpositie binnen het koloniale systeem.  

De schapenzakken en mantels die worden gebruikt voor de botersmokkel vormen het derde sleutelstuk. Ze vertellen het verhaal van de botersmokkel in de jaren vijftig die op de grens van Nederland en België plaatsvindt. Het gezamenlijke landbouwbeleid van de Europese Economische Gemeenschap uit 1963 maakt hier een einde aan.  

Bekijk hier de sleutelstukken van het Belasting & Douane Museum. 

 

Het koffertje van Lieftinck