De grondwet van 1848

"het begin van de democratie"

In 1848 tekende Koning Willem II de grondwet van 1848 een nieuwe grondwet waardoor de Koning in Nederland minder macht kreeg.

De grondwet regelt wat de verhouding is tussen de overheid en burgers. Dit komt omdat wel leven in een rechtstaat. Eén van de drie dingen waar een rechtstaat uit bestaat is een grondwet. Zowel de overheid als de burgers hebben rechten en allebei moeten ze zich houden aan regels. Dit staat geschreven in verschillende artikelen. Kort gezegd de grondwet is een boek met allemaal basis regels voor Nederland.

In 1814 werd de eerste grondwet al bedacht door koning Willem I. Alleen was dit vooral 'de koning heeft de meeste macht'. Tot 1848 dus toen er een geheel nieuwe grondwet kwam ondertekend door Koning Willem II. Met artikel 1 “Iedereen is gelijk”.

Wie kregen er dan wel meer macht? Het kabinet en parlement.

Waarom ondertekende Willem II? ondanks dat zijn macht daardoor minder werd.  Doordat in heel veel verschillende landen revoluties en rellen uitbraken, ook in Nederland. Willem II vertrouwde het niet en liet staatsman Johan Rudolph Thorbecke de Grondwet wijzigen. Waardoor de koning minder macht kreeg en het kabinet en parlement juist meer macht. Er werd verder nagedacht over hoe het land goed bestuurd kon worden en mensen mochten gaan stemmen. Waardoor veel mensen dit zagen als begin van de democratie.