Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Princessehof sluiten aan bij het netwerk van de Canon van Nederland

Actueel

Het Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessehof sluiten op 8 februari met acht zogenaamde sleutelstukken aan bij verschillende vensters van de Canon van Nederland. Hiermee worden de musea lid van het landelijke netwerk van Canonmusea en -instellingen. De Canon, in eerste instantie opgesteld ten behoeve van het onderwijs, gaat over culturele en historische voorwerpen, gebeurtenissen en personen die de samenleving belangrijk genoeg vindt om aan deze en komende generaties en nieuwe inwoners mee te geven. 

Fries Museum - foto door Ruben van Vliet

Fries Museum. Door: Ruben van Vliet

 

De acht sleutelstukken 

In het Fries Museum gaat het om het schrijfplankje van Tolsum - de oudste geschreven tekst van Nederland, bij het Canon van Nederland venster De Romeinse Limes, de fibula van Wijnaldum uit het jaar 600 bij het venster Willibrord en het verhaal van de wereldberoemde Friese danseres en spion Mata Hari, behorend bij het venster De Eerste Wereldoorlog. Vanuit het Fries Verzetsmuseum worden vijf schriften met aantekeningen van het afluisteren van het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in Leeuwarden als sleutelstuk opgenomen bij het venster De Tweede Wereldoorlog. Een originele J-stempel, waarmee persoonsbewijzen van Joodse burgers werden ‘gebrandmerkt’, en de unieke amateurfilm van de deportatie van de Leeuwarder familie De Jongh worden toegevoegd aan het venster Anne Frank. Keramiekmuseum Princessehof brengt het verhaal van Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan, bij het venster VOC en WIC. Een stukje oranje zijde uit de doodskist van Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau, vertelt een verhaal over het venster De patriotten. De objecten worden in de musea voorzien van aanvullende informatie. Ook worden ze als sleutelstukken bij de vensters toegevoegd aan de website van de Canon van Nederland. 
 

De Canon van Nederland 
Met de Canon van Nederland als uitgangspunt slaan musea en gedenkplekken door heel Nederland de handen ineen om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen: het Canonnetwerk. Zij presenteren iconische sleutelstukken van de Canon in de eigen context en trekken op in gezamenlijke programmering en campagnes. Deze landelijke samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds september 2017 de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is. De landelijke samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.  

 

Danskostuum van Mata Hari

Het danskostuum van Mata Hari