Colofon

Onderwijscanon van Drenthe (PO)
Deze onderwijscanon van Drenthe is in 2013 samengesteld onder regie van Kunst en Cultuur Drenthe. Het is een bewerking van de Drentse Canon die in 2009 is uitgegeven, herschreven voor het basisonderwijs. In de canon zijn vijftig Drentse bijzonderheden op pagina's beschreven en voorzien van beeld en geluid.