Lintdorp langs de Rijn

Vanaf 1300 groeide Leiderdorp uit tot een lintdorp langs de Oude Rijn, omringd door polders. De vorm werd bepaald door de loop van de Rijn.
Op de hoger gelegen oeverwallen ontstond een lint van bebouwing. Smalle dijkjes en kaden langs waterlopen en polders vormden belangrijke wegen. Aan de lage zijde van de Rijn was er één echte begaanbare weg die liep vanaf de Zijlpoort in Leiden via de Spanjaardsbrug en het Zijlkwartier naar de bebouwing rond de Dorpskerk om daarna via het Doeskwartier en de Doesbrug en de boeren bebouwing rond Achthoven naar Koudekerk. Dit zijn nu de Lage Rijndijk, de Van der Valk Boumanweg, Ockenrode, Hoofdstraat en de Achthovenerweg
Vanaf deze doorgaande weg liepen doodlopende laantjes naar de vele buitenplaatsen.