Colofon

Canon van Heemstede en Bennebroek

Deze Canon is een initiatief van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB, www.hvhb.nl). De HVHB wil met deze Canon een brede groep Heemstedenaren en Bennebroekers laten kennismaken met de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van beide plaatsen.

In de Canon verwijzen we ook naar tijdschriften, boeken en websites met meer informatie. De belangrijkste zetten we hieronder op een rijtje. Tevens geven we in de Canon tips voor musea of andere plekken waar je meer te weten kunt komen over het betreffende onderwerp.

Tijdschriften en boeken

 • HeerlijkHeden, het kwartaalblad van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. De meest recente nummers zijn te koop in de boekwinkel in Heemstede en Bennebroek, maar zijn ook te bestellen via www.hvhb.nl.
 • Binnenweg & Raadhuisstraat. Van 'wildernisse' tot winkelstraat (uitgave HVHB, 2010). Dit boek beschrijft de geschiedenis van de deze eeuwenoude doorgaande verbinding, maar ook van de winkels, van enkele omliggende wijken en van het Uitbreidingsplan van Heemstede uit 1912. Verkrijgbaar in de boekwinkel of via de HVHB www.hvhb.nl/contact).
 • Groenendaal. Van buitenplaats tot wandelbos (uitgave HVHB, 2013). De boeiende geschiedenis van het bekende Heemsteedse wandelbos: de ontwikkeling van de voormalige buitenplaats Bosbeek-Groenendaal, de aankoop ervan door de gemeente in 1913, het gebruik van het bos de afgelopen honderd jaar en korte bijdragen over bijvoorbeeld de begraafplaats, de Belvedère, de kinderboerderij en andere bijzondere aspecten van Groenendaal. Verkrijgbaar in de boekwinkel of via de HVHB www.hvhb.nl/contact).
 • Twee publicaties van J.W. Groesbeek:
  Heemstede in de historie (Heemstede 1972).
  Bennebroek, beeld van een dorpsgemeenschap (Bennebroek, 1982).
  Twee al wat oudere boeken, maar nog altijd standaardwerken van de oud-rijksarchivaris van Noord-Holland. Beide publicaties zijn niet meer verkrijgbaar, maar wel te raadplegen op de site van de HVHB: www.hvhb.nl/erfgoed> 'Erfgoed Heemstede en Bennebroek'.

Websites

 • www.hvhb.nl, de website van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, met heel veel informatie over bijvoorbeeld monumenten in beide plaatsen, digitale versies van ons tijdschrift (tot 2011), erfgoedprojecten voor het basisonderwijs, en natuurlijk wat de vereniging allemaal doet.
 • https://ilibrariana.wordpress.com/. Een weblog over de geschiedenis van Heemstede en Zuid-Kennemerland, bijgehouden door Hans Krol, oud-bibliothecaris in Heemstede en oud-archivaris van de HVHB.

Auteurs en foto's
De artikelen van de Canon Heemstede-Bennebroek zijn geschreven door de leden van de Historische Commissie van de HVHB: Ruud Bannink, Martin Bunnik en Hillebrand de Lange, met medewerking van Marloes van Buuren, Marc de Bruijn, Ellen Kerkvliet, Anja Kroon en Jaap Verschoor. Harry Opheikens heeft alle artikelen en foto's op www.regiocanons.nl geplaatst.

Bij elke foto is de bron vermeld. Veel foto's zijn afkomstig uit het Noord-Hollands Archief, andere uit de collectie van de HVHB, waarvan er veel zijn gemaakt door Theo Out. Mochten wij bij het aangeven van de bronnen een fout hebben gemaakt of iets over het hoofd hebben gezien, dan horen we dat graag: www.hvhb.nl/contact

Datzelfde geldt voor aanvullingen of suggesties.