Colofon

Blikken op Brabant

"Blikken op Brabant" is de vertaling van de nationale geschiedeniscanon naar de Noord-Brabantse situatie. Het geeft een toegankelijk, beknopt en verrassend overzicht van de Brabantse geschiedenis. Geen hunebedden, want die hebben we in Brabant niet. Wel veel – en grote! – grafheuvels. Hier dus geen historie van de Hollandse graaf Floris V, maar wel van de flamboyante Brabantse hertog Jan I. En ook het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is in Brabant echt anders dan in de canon van Nederland. De blikken die we zo op Noord-Brabant werpen, zijn te lezen als afzonderlijke, kleine geschiedenissen, maar ook tezamen, als het Brabantse perspectief op de canon van Nederland, dat loopt van Vorstengraf tot Brainport. Deze publicatie zal iedereen aanspreken die geïnteresseerd is in de nationale geschiedenis, maar dan met een zachte g.

Aansluiting bij de Canon van Nederland

Bij "Blikken op Brabant" zijn de landelijke vensters telkens het uitgangspunt. Het biedt hierdoor ook een houvast voor docenten die met de canon van Nederland aan de slag gaan, maar in de klas merken dat het nationale verhaal soms wel erg ver van hun directe omgeving af staat. Dit boek zit daarom vol regionale en lokale voorbeelden om docenten te stimuleren tot een verdere verdieping, bijvoorbeeld door het bezoeken van monumenten en musea die in Noord-Brabant ruimschoots te vinden zijn. Docenten kunnen het materiaal gebruiken in hun lessen, om het geschiedenisverhaal waarmee zij hun leerlingen enthousiasmeren nog levendiger te maken. 

"Blikken op Brabant" is in 2012 verschenen onder verantwoordelijkheid van Erfgoed Brabant en werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de stichting Brabants Heem en de provincie Noord-Brabant.