De bevindelijken

Verdeeldheid binnen de dorpen

In 1835 stapte Kornelis Brandwijk, een aardappelverkoper die met zijn kruiwagen langs de huizen ging en lezen noch schrijven kon, uit de Nederlandse Hervormde Kerk van Sliedrecht. In Giessendam deden 47 gelovigen dat. Voor het grootste deel arbeiders die de liberale Hervormde Kerk verweten dat ze zich ten koste van alles en iedereen verrijkte. Het waren de dagen van de Afscheiding.