Huis van het boek sluit met vijf objecten aan bij Canon van Nederland-netwerk

Actueel

In de monumentale Boekzaal van Huis van het boek ondertekenden Teus Eenkhoorn, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum en initiatiefnemer van het Canonnetwerk, en directeur van Huis van het boek Sandra Bechtholt de samenwerking met de Canon van Nederland. Per 22 april maakt Huis van het boek met vijf topstukken deel uit van dit netwerk. Sandra Bechtholt: "Wij zijn heel trots dat Huis van het boek met vijf bijzondere boeken mag aansluiten bij de Canon van Nederland." Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening plaats in kleine kring. Voor het bekijken van de bijna zeven eeuwen oude Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, een van de vijf topstukken, was dat juist een voordeel. Zo kon hoofd Collecties Rickey Tax het prachtige middeleeuwse handschrift van dichtbij laten zien aan Teus Eenkhoorn. Om een zo groot mogelijk publiek toch getuige te laten zijn van dit feestelijke moment is daar een kort filmpje van gemaakt. 

Vijf topstukken bij vijf vensters
Huis van het boek is het oudste boekenmuseum ter wereld. Het beheert een unieke en zeer diverse collectie bijzondere boeken, waarvan het oudste (bijbel)fragment uit de zesde eeuw dateert. De Canon van Nederland laat in vijftig vensters mensen, gebeurtenissen en voorwerpen zien die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant uit 1332 is het eerste stuk voor het venster ‘Hebban olla vogala’ over de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Voor het venster ‘Erasmus’ levert Huis van het boek ook het eerste object; een boek van Plotinus uit de persoonlijke bibliotheek van Erasmus waarin hij zijn eigen naam heeft geschreven. De drie andere objecten maken deel uit van de vensters ‘Karel de Grote’, ‘Max Havelaar’ en ‘Tweede wereldoorlog’. Dit zijn respectievelijk een Evangeliarium uit de tiende eeuw, de eerste Engelse, ongecensureerde vertaling van Max Havelaar van Multatuli en De Blauwe Schuit-uitgave Sabbatsgesänge en de daarvoor gebruikte sjablonen van H.N. Werkman.

Zichtbaarheid topstukken
Vanwege de kwetsbaarheid van de geselecteerde boeken, zijn de vijf topstukken niet altijd te zien in het museum. Wel kunnen bezoekers van het museum ze via een QR-code allemaal bekijken en erover lezen. Ook zijn ze via de website van de Canon van Nederland en via de website van Huis van het boek te zien.

Bekijk hier of hier de Topstukken van Huis van het boek

De Canon van Nederland
Met de Canon van Nederland als uitgangspunt slaan musea door heel Nederland de handen ineen om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen: het Canonnetwerk. De Canon-musea presenteren iconische sleutelstukken van de Canon in de eigen museale context en trekken op in gezamenlijke programmering en campagne. Deze landelijke samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds september 2017 de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is. De landelijke samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Aansluiting

Directeur Nederlands Openluchtmuseum Teus Eenkhoorn (links) en Sandra Bechtholt, directeur Huis van het boek met het Canon van Nederland schildje. Foto: Huis van het boek, Frank Jansen