Colofon

Canon van Boskoop

Verantwoording Canon van Boskoop

De Canon van Boskoop is gemaakt door de Historische Vereniging Boskoop (HVB). De Canon van Boskoop is opgezet naar voorbeeld van de Canon van Nederland: in zogeheten ‘vensters’ worden feiten, gebeurtenissen en personen uit de historie van Boskoop beschreven.

Een canon met een knipoog

De vrijwilligers die gezamenlijk deze Canon van Boskoop hebben gemaakt, hadden vooraf eigenlijk maar één voorwaarde: het mag niet een saaie reeks van feiten en cijfers worden. Geschiedenis leeft, geschiedenis wordt door mensen geschreven, laten we zorgen dat de Canon ook leuk wordt. Dat de verhalen soms voor een glimlach zorgen, dat we op zoek gaan naar de verhalen achter de feiten. Dit zie je terug in de keuze van de onderwerpen en in de manier waarop de verhalen zijn opgeschreven. Bij de één wat duidelijker dan bij de ander.

Keuze van vensters arbitrair

Beschrijven de vensters in deze Canon van Boskoop nou echt de belangrijkste feiten, gebeurtenissen en personen uit de historie van Boskoop? De makers van de canon hebben naar eer en geweten een keuze gemaakt, in het besef dat de keuze op voorhand al arbitrair was. Het woord 'belangrijkste' is moeilijk te wegen. Menselijk leed is niet te vergelijken met economische opbouw, de bouw van de Hefbrug. De eerste openbare raadsvergadering niet met de grote branden in 1753 en 1895. En waren die echt zo beslissend voor de ontwikkeling van ons dorp?  

Naar eer en geweten gekozen en geschreven

Wij hebben de onderwerpen naar eer en geweten gekozen en verwoord. Met deze geschiedkundige duik in het verleden hebben wij echter geen wetenschap willen bedrijven. Dat betekent dat er mogelijk fouten en onvolkomenheden in de tekst zijn te vinden. Daarvoor bij voorbaat excuses. De opstellers houden zich aanbevolen voor tips en suggesties om de tekst nog beter te maken. Dat geldt ook voor suggesties voor nieuwe vensters.

Ook is er de mogelijkheid om mee te (blijven) schrijven aan de Canon van Boskoop. De samenstellers komen graag in contact met mensen die een zwak voor Boskoop combineren met een mooie pen. De makers zijn te bereiken via het mailadres van coördinator, Eric Stolwijk: canonvanboskoop@gmail.com.

Rechten en illustraties

De foto's en andere illustraties zijn, voor zover wij weten, rechtenvrij of de rechten berusten bij de HVB. Wordt dit voor een van de foto's of illustraties betwist, dan horen wij dit graag. Dan worden deze uiteraard, met welgemeende excuses, zo snel mogelijk offline gehaald. Correspondentie hierover graag met de coördinator.

Canon-pad Jack Nowee

Bij de Canon van Boskoop hoort het canon-pad dat de Boskoopse onderwijzer Jack Nowee heeft gemaakt. Nowee laat met zijn Canon-paden  kinderen van de basisschool en die van de brugklas in het voortgezet onderwijs op een gevarieerde en leuke manier kennismaken met de vijftig vensters uit de Canon van Nederland. Er zijn diverse puzzels, clips, verhalen, quizzen, kleurplaten en diverse spelletjes.

De verhalen zijn geen ‘omgevallen boekenkasten’

Bij het schrijven van de vensters is dankbaar gebruik gemaakt van bepaalde boeken over Boskoop en van de artikelen die in de loop der jaren zijn verschenen in Paktijd, het blad van de vereniging. De belangrijkste boeken hebben een plekje gekregen in het venster ‘Boeken over Boskoop’.

Soms wordt in de verhalen gemeld dat informatie uit een bepaalde bron afkomstig is. Deze verantwoording is voor de leesbaarheid echter beperkt gehouden. Geen ‘omgevallen boekenkasten’ dus met een ellenlange lijst met voetnoten.

Begin 2022 verscheen nummer 100 van het blad Paktijd. Wie de 100 nummers bekijkt is iedere keer weer verbaasd over de prachtige verhalen die dit heeft opgeleverd.

Alle leden van de Historische Vereniging Boskoop krijgen Paktijd vier keer per jaar in de brievenbus.

Geschiedenis is werk in uitvoering

De Canon van Boskoop is nog niet klaar. De Canon is bovendien geen statisch gegeven. De geschiedenis leeft en ook de Canon leeft. Een aantal onderwerpen is nog in productie. Deze zullen in de loop van de tijd worden gepubliceerd. Ook zal periodiek bekeken worden of de onderwerpen en de teksten bijgesteld moeten worden. Ook hier geldt dat meedenken op prijs gesteld wordt. 

Wil je meer weten over de Historische Vereniging Boskoop dan kan dat via de website www.hvboskoop.nl. Wil je lid worden dan volstaat een mailtje naar secretaris@hvboskoop.nl. Het adres van de HVB is: Reijerskoop 52-54, 2771 BR Boskoop.

Een speciale stichting is opgericht om de viering van het 800-jarig bestaan te vieren. De Historische Vereniging Boskoop maakt geen deel uit van de stichting, maar draagt deze wel een warm hart toe. Ook werkt zij nauw samen met de stichting. Meer informatie over de achtergronden en activiteiten van de Stichting 800 jaar Boskoop is te vinden op www.Boskoop800.nl

De auteursrechten van de Canon van Boskoop liggen bij de Historische Vereniging Boskoop. Met bronvermelding is het echter eenieder toegestaan gebruik te maken van de informatie.

De redactie van deze Canon van Boskoop bestaat uit:

 

Mark Boon                                  Jack Nowee

Nelly van Gemeren                  Henk Stellaart

Bart Hoogeveen                       Eric Stolwijk (coördinator)

Anneke Koelewijn                    Sieger Verhart

Willem Kruiswijk                      Edwin van Voskuilen        

Arnold Elsholz (beeld)             Feya Westdijk