Vervolg vanaf 2021

Vragen en opmerkingen

Een canon is tijdgebonden en een weerslag van subjectieve keuzes en daarmee eigenlijk nooit af. Mocht je vragen hebben over bepaalde items of - ook dat is welkom - suggesties voor toevoegingen aan de canon, neem dan contact op via: canon@historischeverenigingschiedam.nl